Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Y Deyrnas Unedig
  • Cymru
  • Yr Alban
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Y Deyrnas Unedig Cymru Yr Alban Gogledd Iwerddon
Ebrill 2023 146.3 152.3 135.0 156.8
Mai 2023 146.7 154.9 138.6 156.8
Mehefin 2023 147.6 155.7 137.2 156.8
Gorffennaf 2023 148.9 157.6 139.1 161.5
Awst 2023 150.5 158.5 141.9 161.5
Medi 2023 149.4 158.6 139.6 161.5
Hydref 2023 149.3 158.6 139.6 160.1
Tachwedd 2023 149.3 157.9 140.6 160.1
Rhagfyr 2023 147.2 156.7 139.2 160.1
Ionawr 2024 147.9 156.5 141.0 160.1