Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2023 278677.0
Mai 2023 279344.0
Mehefin 2023 280948.0
Gorffennaf 2023 283398.0
Awst 2023 286492.0
Medi 2023 284630.0
Hydref 2023 283822.0
Tachwedd 2023 283293.0
Rhagfyr 2023 281653.0
Ionawr 2024 279444.0
Chwefror 2024 280660.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2023 1.8
Mai 2023 0.8
Mehefin 2023 0.2
Gorffennaf 2023 -0.8
Awst 2023 -0.5
Medi 2023 -1.5
Hydref 2023 -1.7
Tachwedd 2023 -1.8
Rhagfyr 2023 -1.6
Ionawr 2024 -1.3
Chwefror 2024 -0.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2023 0.2
Mai 2023 0.2
Mehefin 2023 0.6
Gorffennaf 2023 0.9
Awst 2023 1.1
Medi 2023 -0.6
Hydref 2023 -0.3
Tachwedd 2023 -0.2
Rhagfyr 2023 -0.6
Ionawr 2024 -0.8
Chwefror 2024 0.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2023 146.2
Mai 2023 146.5
Mehefin 2023 147.4
Gorffennaf 2023 148.6
Awst 2023 150.3
Medi 2023 149.3
Hydref 2023 148.9
Tachwedd 2023 148.6
Rhagfyr 2023 147.7
Ionawr 2024 146.6
Chwefror 2024 147.2

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos