Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2021 260575.0
Medi 2021 269430.0
Hydref 2021 264948.0
Tachwedd 2021 269265.0
Rhagfyr 2021 270296.0
Ionawr 2022 272833.0
Chwefror 2022 273895.0
Mawrth 2022 275838.0
Ebrill 2022 279368.0
Mai 2022 282744.0
Mehefin 2022 286436.0
Gorffennaf 2022 292118.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2021 9.0
Medi 2021 11.6
Hydref 2021 8.8
Tachwedd 2021 9.4
Rhagfyr 2021 9.0
Ionawr 2022 9.3
Chwefror 2022 9.7
Mawrth 2022 8.8
Ebrill 2022 11.6
Mai 2022 12.5
Mehefin 2022 7.8
Gorffennaf 2022 15.5

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2021 3.0
Medi 2021 3.4
Hydref 2021 -1.7
Tachwedd 2021 1.6
Rhagfyr 2021 0.4
Ionawr 2022 0.9
Chwefror 2022 0.4
Mawrth 2022 0.7
Ebrill 2022 1.3
Mai 2022 1.2
Mehefin 2022 1.3
Gorffennaf 2022 2.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2021 136.7
Medi 2021 141.3
Hydref 2021 139.0
Tachwedd 2021 141.2
Rhagfyr 2021 141.8
Ionawr 2022 143.1
Chwefror 2022 143.6
Mawrth 2022 144.7
Ebrill 2022 146.5
Mai 2022 148.3
Mehefin 2022 150.2
Gorffennaf 2022 153.2

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos