Mynegai Prisiau Tai y DU: hanes newid

Ebrill 2023 – Newidiadau i ddaearyddiaeth awdurdodau lleol yn Lloegr

Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn gwneud y newidiadau canlynol i ddaearyddiaeth awdurdodau lleol yn Lloegr

Cyn-awdurdodau lleol Strwythur a chod daearyddiaeth newydd Data a dyddiad cyhoeddi
Carlisle(E07000028), Allerdale (E07000026), a Copeland (E07000029) Cumberland (E06000063) Cyhoeddiad Ebrill 2023 (dyddiad cyhoeddi 19 Ebrill 2023)
Eden (E07000030), Barrow-In-Furness (E07000027), a De Lakeland (07000031) Westmorland and Furness (E06000064) Cyhoeddiad Ebrill 2023 (dyddiad cyhoeddi 19 Ebrill 2023)
Hambleton (07000164), Harrogate (E07000165), Scarborough (E07000168). Swydd Richmond (E07000166), Ryedale (E07000167). Selby (E07000169), a Craven (E07000163) Gogledd Swydd Efrog (E06000065) Cyhoeddiad Ebrill 2023 (dyddiad cyhoeddi 19 Ebrill 2023)

Mae un o ranbarthau Lloegr wedi newid cod ONS GSS ers i’r gwasanaeth hwn gael ei sefydlu gyntaf. Er y bydd defnyddwyr yr ap yn gweld yr enw newydd wedi ei adlewyrchu yn y chwiliad lleoliad a’r dewisydd map, dylai defnyddwyr sy’n defnyddio’r swyddogaeth ymholiad SPARQL fod yn ymwybodol nad yw’r data URI ar gyfer ardaloedd a ail-enwyd wedi newid.

 • Gwlad yr Haf
  Cod ONS GSS: E06000066 (E10000027 gynt)
  Mae’r URI yn parhau http://landregistry.data.gov.uk/id/region/somerset

Dyddiad newid: 19 Ebrill 2023

Ebrill 2021 – Newidiadau i ddaearyddiaeth awdurdodau lleol yn Lloegr

Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn gwneud y newidiadau canlynol i ddaearyddiaeth awdurdodau lleol yn Lloegr

Cyn-awdurdodau lleol Strwythur a chod daearyddiaeth newydd Data a dyddiad cyhoeddi
Swydd Northampton (E10000021), Kettering (E07000153), Wellingborough (E07000156), Dwyrain Swydd Northampton (E07000152), a Corby (E07000150) Gogledd Swydd Efrog (E06000061) Cyhoeddiad Hydref 2021 (dyddiad cyhoeddi 7 Hydref)
Daventry (E07000151), Northampton (E07000154), a De Swydd Northampton (E07000155) Gorllewin Swydd Northampton (E06000062) Cyhoeddiad Hydref 2021 (dyddiad cyhoeddi 7 Hydref)

Dyddiad newid: 18 Ebrill 2021

Ebrill 2020 – Newidiadau i ddaearyddiaeth awdurdod lleol yn Lloegr a’r Alban

Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn gwneud y newidiadau canlynol i ddaearyddiaeth awdurdodau lleol yn Lloegr a’r Alban.

Cyn-awdurdodau lleol Strwythur a chod daearyddiaeth newydd Data a dyddiad cyhoeddi
Aylesbury Vale (E07000004), Chiltern (E07000005), South Bucks (E07000006) a Wycombe (E07000007) Swydd Buckingham (E06000060) Cyhoeddiad Tachwedd 2020 (dyddiad cyhoeddi 20 Ionawr 2021)
Bournemouth (E06000028), Christchurch (E07000048), Poole (E06000029) Bournemouth, Christchurch a Poole (E06000058) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Dwyrain Dorset (E07000049), Gogledd Dorset (E07000050), Purbeck (E07000051), Gorllewin Dorset (E07000052), Weymouth a Portland (E07000053) Dorset (E06000059) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Taunton Deane (E07000190), Gorllewin Gwlad yr Haf (E07000191) Gorllewin Gwlad yr Haf a Taunton (E07000246) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Forest Heath (E07000201), St Edmundsbury (E07000204) Gorllewin Suffolk (E07000245) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Arfordir Suffolk (E07000205), Waveney (E07000206) Dwyrain Suffolk (E07000244) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Dinas Glasgow (S12000046) Dinas Glasgow* (S12000049) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Gogledd Swydd Lanark (S12000044) Gogledd Swydd Lanark* (S12000050) Chwefror 2020 (i’w gyhoeddi ar 22 Ebrill 2020)
Dyffryn Aylesbury (E07000004), Chiltern (E07000005), De Bucks (E07000006), Wycombe (E07000007) Swydd Buckingham (E06000060) Ebrill 2020 (i’w gyhoeddi ar 17 Mehefin 2020)

Ebrill 2019 – Newidiadau y Deyrnas Unedig a’r Alban

Mae un o ranbarthau Lloegr wedi newid ei enw yn swyddogol, ac mae dau o ranbarthau’r Alban wedi newid cod ONS GSS ers i’r gwasanaeth hwn gael ei sefydlu gyntaf. Er y bydd defnyddwyr yr ap yn gweld yr enw newydd wedi ei adlewyrchu yn y chwiliad lleoliad a’r dewisydd map, dylai defnyddwyr sy’n defnyddio’r swyddogaeth ymholi SPARQL fod yn ymwybodol nad yw data URI ar gyfer yr ardal a ail-enwyd wedi newid.

Enw’r awdurdod lleol newydd yw:

 • Folkestone a Hythe (Shepway cyn hynny),
  mae’r URI yr un fath:
  http://landregistry.data.gov.uk/id/region/shepway

Yn yr Alban:

 • Fife
  cod ONS GSS: S12000047 (S12000015 cyn hynny),
  mae’r URI yr un fath: http://landregistry.data.gov.uk/doc/region/fife
 • Perth a Kinross
  cod ONS GSS: S12000048 (S12000024 cyn hynny),
  mae’r URI yr un fath: http://landregistry.data.gov.uk/doc/region/perth-and-kinross

Dyddiad newid: 17 Ebrill 2019

Awst 2017 – Newidiadau Gogledd Iwerddon

Mae tri o ranbarthau Gogledd Iwerddon wedi newid eu henwau yn swyddogol ers i’r gwasanaeth hwn gael ei sefydlu gyntaf. Er y bydd defnyddwyr yr ap yn gweld yr enwau newydd wedi eu hadlewyrchu yn y chwiliad lleoliad a’r dewisydd map, dylai defnyddwyr sy’n defnyddio’r swyddogaeth ymholi SPARQL fod yn ymwybodol nad yw data URI ar gyfer yr ardal a ail-enwyd wedi newid. Enwau’r awdurdod lleol newydd yw:

 • Ards a Gogledd Down (Gogledd Down ac Ards cyn hynny), mae’r URI yr un fath:
  http://landregistry.data.gov.uk/id/region/north-down-and-ards
 • Dinas Armagh Banbridge a Craigavon (Armagh Bainbridge a Craigavon cyn hynny), mae’r URI yr un fath:
  http://landregistry.data.gov.uk/doc/region/armagh-banbridge-and-craigavon
 • Dinas Derry a Strabane (Derry a Strabane cyn hynny), mae’r URI yr un fath:
  http://landregistry.data.gov.uk/doc/region/derry-and-strabane

Problem neu awgrym? Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.