Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Y Deyrnas Unedig
  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Y Deyrnas Unedig Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Mehefin 2023 147.1 155.8 136.9 147.1 156.8
Gorffennaf 2023 148.4 157.5 138.7 148.2 161.7
Awst 2023 149.6 157.8 140.6 149.3 161.7
Medi 2023 148.9 158.1 138.7 148.7 161.7
Hydref 2023 148.3 157.6 138.5 148.1 160.2
Tachwedd 2023 147.6 156.8 138.6 147.2 160.2
Rhagfyr 2023 146.4 156.5 136.5 146.1 160.2
Ionawr 2024 146.5 153.1 138.5 146.1 160.9
Chwefror 2024 146.9 155.8 137.8 146.5 160.9
Mawrth 2024 147.1 156.2 139.2 146.5 160.9
Ebrill 2024 147.6 152.9 141.0 147.0 160.9