Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Y Deyrnas Unedig
  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Y Deyrnas Unedig Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Mai 2020 121.2 119.6 113.0 121.8 127.0
Mehefin 2020 123.2 123.2 115.0 123.7 127.0
Gorffennaf 2020 124.1 124.3 114.3 124.8 129.2
Awst 2020 125.4 127.8 114.6 126.1 129.2
Medi 2020 126.9 125.7 119.1 127.4 129.2
Hydref 2020 128.5 130.3 121.3 128.7 133.0
Tachwedd 2020 130.0 131.7 121.9 130.4 133.0
Rhagfyr 2020 130.9 133.6 120.3 131.6 133.0
Ionawr 2021 131.3 133.1 121.7 132.0 133.0
Chwefror 2021 131.3 132.1 119.7 132.3 133.0