Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Y Deyrnas Unedig
  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Y Deyrnas Unedig Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Tachwedd 2020 129.3 131.4 121.7 129.6 132.9
Rhagfyr 2020 130.3 133.5 120.3 130.9 132.9
Ionawr 2021 130.5 133.5 121.5 130.9 134.4
Chwefror 2021 131.1 132.4 119.9 131.9 134.4
Mawrth 2021 133.0 136.3 124.1 133.4 134.4
Ebrill 2021 131.5 134.5 119.9 132.2 139.2
Mai 2021 132.5 137.0 125.6 132.5 139.2
Mehefin 2021 138.6 143.6 128.2 139.2 139.2
Gorffennaf 2021 133.2 135.7 131.0 132.6 143.4
Awst 2021 138.1 140.7 134.1 137.9 143.4
Medi 2021 141.6 144.1 133.6 141.9 143.4