Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Mehefin 2023 139.4 134.5 131.7 148.0
Gorffennaf 2023 141.3 136.3 131.7 152.5
Awst 2023 141.1 137.7 132.0 152.5
Medi 2023 141.0 135.2 131.8 152.5
Hydref 2023 141.0 133.8 131.2 150.8
Tachwedd 2023 140.1 133.9 130.2 150.8
Rhagfyr 2023 140.4 132.3 129.3 150.8
Ionawr 2024 135.9 133.8 128.8 153.2
Chwefror 2024 138.8 132.2 129.0 153.2
Mawrth 2024 140.2 134.2 128.7 153.2
Ebrill 2024 139.5 136.9 129.8 153.2
Mai 2024 138.8 137.9 130.7 153.2