Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Sutton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2022 445694.0
Rhagfyr 2022 443258.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Sutton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2022 8.2
Rhagfyr 2022 8.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Sutton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2022 0.3
Rhagfyr 2022 -0.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Sutton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2022 144.9
Rhagfyr 2022 144.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Sutton dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Sutton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Sutton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Sutton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Sutton dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Sutton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Sutton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Sutton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Sutton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Sutton dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Sutton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Sutton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Sutton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Sutton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Sutton dangos