Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2022 202201.0
Ebrill 2022 206900.0
Mai 2022 207577.0
Mehefin 2022 211808.0
Gorffennaf 2022 215053.0
Awst 2022 215643.0
Medi 2022 219766.0
Hydref 2022 220505.0
Tachwedd 2022 218435.0
Rhagfyr 2022 219372.0
Ionawr 2023 214871.0
Chwefror 2023 213351.0
Mawrth 2023 210991.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2022 10.2
Ebrill 2022 14.1
Mai 2022 12.9
Mehefin 2022 8.8
Gorffennaf 2022 15.6
Awst 2022 13.3
Medi 2022 12.1
Hydref 2022 11.7
Tachwedd 2022 10.9
Rhagfyr 2022 9.5
Ionawr 2023 6.0
Chwefror 2023 6.4
Mawrth 2023 4.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2022 0.8
Ebrill 2022 2.3
Mai 2022 0.3
Mehefin 2022 2.0
Gorffennaf 2022 1.5
Awst 2022 0.3
Medi 2022 1.9
Hydref 2022 0.3
Tachwedd 2022 -0.9
Rhagfyr 2022 0.4
Ionawr 2023 -2.1
Chwefror 2023 -0.7
Mawrth 2023 -1.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Nghymru cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2022 148.5
Ebrill 2022 152.0
Mai 2022 152.5
Mehefin 2022 155.6
Gorffennaf 2022 158.0
Awst 2022 158.4
Medi 2022 161.4
Hydref 2022 162.0
Tachwedd 2022 160.4
Rhagfyr 2022 161.1
Ionawr 2023 157.8
Chwefror 2023 156.7
Mawrth 2023 155.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Nghymru dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Nghymru dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Nghymru dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Nghymru dangos