Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 272738.0
Chwefror 2022 272454.0
Mawrth 2022 273787.0
Ebrill 2022 277168.0
Mai 2022 280903.0
Mehefin 2022 283164.0
Gorffennaf 2022 289025.0
Awst 2022 291452.0
Medi 2022 292404.0
Hydref 2022 292288.0
Tachwedd 2022 292552.0
Rhagfyr 2022 291361.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 9.2
Chwefror 2022 9.2
Mawrth 2022 8.0
Ebrill 2022 10.8
Mai 2022 11.8
Mehefin 2022 6.6
Gorffennaf 2022 14.3
Awst 2022 11.9
Medi 2022 8.7
Hydref 2022 11.0
Tachwedd 2022 9.4
Rhagfyr 2022 8.7

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 1.7
Chwefror 2022 -0.1
Mawrth 2022 0.5
Ebrill 2022 1.2
Mai 2022 1.4
Mehefin 2022 0.8
Gorffennaf 2022 2.1
Awst 2022 0.8
Medi 2022 0.3
Hydref 2022 -0.0
Tachwedd 2022 0.1
Rhagfyr 2022 -0.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 143.0
Chwefror 2022 142.9
Mawrth 2022 143.6
Ebrill 2022 145.4
Mai 2022 147.3
Mehefin 2022 148.5
Gorffennaf 2022 151.6
Awst 2022 152.9
Medi 2022 153.4
Hydref 2022 153.3
Tachwedd 2022 153.4
Rhagfyr 2022 152.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Y Deyrnas Unedig dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Y Deyrnas Unedig dangos