Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Rhydychen cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 453814.0
Chwefror 2022 458088.0
Mawrth 2022 469935.0
Ebrill 2022 456729.0
Mai 2022 461856.0
Mehefin 2022 462153.0
Gorffennaf 2022 467752.0
Awst 2022 475729.0
Medi 2022 486928.0
Hydref 2022 487878.0
Tachwedd 2022 480622.0
Rhagfyr 2022 470864.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Rhydychen cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 4.8
Chwefror 2022 6.1
Mawrth 2022 8.4
Ebrill 2022 4.3
Mai 2022 4.0
Mehefin 2022 2.6
Gorffennaf 2022 4.4
Awst 2022 7.9
Medi 2022 10.0
Hydref 2022 8.2
Tachwedd 2022 7.3
Rhagfyr 2022 8.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Rhydychen cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 4.4
Chwefror 2022 0.9
Mawrth 2022 2.6
Ebrill 2022 -2.8
Mai 2022 1.1
Mehefin 2022 0.1
Gorffennaf 2022 1.2
Awst 2022 1.7
Medi 2022 2.4
Hydref 2022 0.2
Tachwedd 2022 -1.5
Rhagfyr 2022 -2.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Rhydychen cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 129.0
Chwefror 2022 130.2
Mawrth 2022 133.6
Ebrill 2022 129.8
Mai 2022 131.3
Mehefin 2022 131.4
Gorffennaf 2022 133.0
Awst 2022 135.2
Medi 2022 138.4
Hydref 2022 138.7
Tachwedd 2022 136.6
Rhagfyr 2022 133.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Rhydychen dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Rhydychen dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Rhydychen dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Rhydychen dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Rhydychen dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Rhydychen dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Rhydychen dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Rhydychen dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Rhydychen dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Rhydychen dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Rhydychen dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Rhydychen dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Rhydychen dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Rhydychen dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Rhydychen dangos