Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerhirfryn cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 171909.0
Chwefror 2022 173836.0
Mawrth 2022 174486.0
Ebrill 2022 174873.0
Mai 2022 175839.0
Mehefin 2022 178832.0
Gorffennaf 2022 182073.0
Awst 2022 184806.0
Medi 2022 185952.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerhirfryn cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 9.4
Chwefror 2022 8.9
Mawrth 2022 8.2
Ebrill 2022 7.8
Mai 2022 8.2
Mehefin 2022 7.3
Gorffennaf 2022 9.2
Awst 2022 9.4
Medi 2022 9.9

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerhirfryn cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 1.5
Chwefror 2022 1.1
Mawrth 2022 0.4
Ebrill 2022 0.2
Mai 2022 0.6
Mehefin 2022 1.7
Gorffennaf 2022 1.8
Awst 2022 1.5
Medi 2022 0.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerhirfryn cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 133.6
Chwefror 2022 135.0
Mawrth 2022 135.6
Ebrill 2022 135.9
Mai 2022 136.6
Mehefin 2022 138.9
Gorffennaf 2022 141.4
Awst 2022 143.6
Medi 2022 144.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerhirfryn dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerhirfryn dangos