Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ninas Caeredin cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 311160.0
Chwefror 2022 312000.0
Mawrth 2022 319934.0
Ebrill 2022 318598.0
Mai 2022 319320.0
Mehefin 2022 323308.0
Gorffennaf 2022 328731.0
Awst 2022 332898.0
Medi 2022 332329.0
Hydref 2022 333136.0
Tachwedd 2022 331446.0
Rhagfyr 2022 328264.0
Ionawr 2023 325321.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ninas Caeredin cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 10.1
Chwefror 2022 10.7
Mawrth 2022 12.0
Ebrill 2022 9.4
Mai 2022 7.1
Mehefin 2022 7.9
Gorffennaf 2022 7.4
Awst 2022 7.5
Medi 2022 5.3
Hydref 2022 5.9
Tachwedd 2022 5.0
Rhagfyr 2022 6.1
Ionawr 2023 4.6

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ninas Caeredin cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 0.6
Chwefror 2022 0.3
Mawrth 2022 2.5
Ebrill 2022 -0.4
Mai 2022 0.2
Mehefin 2022 1.2
Gorffennaf 2022 1.7
Awst 2022 1.3
Medi 2022 -0.2
Hydref 2022 0.2
Tachwedd 2022 -0.5
Rhagfyr 2022 -1.0
Ionawr 2023 -0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ninas Caeredin cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 140.8
Chwefror 2022 141.2
Mawrth 2022 144.8
Ebrill 2022 144.2
Mai 2022 144.5
Mehefin 2022 146.3
Gorffennaf 2022 148.8
Awst 2022 150.7
Medi 2022 150.4
Hydref 2022 150.8
Tachwedd 2022 150.0
Rhagfyr 2022 148.6
Ionawr 2023 147.3

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ninas Caeredin dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ninas Caeredin dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ninas Caeredin dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ninas Caeredin dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ninas Caeredin dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ninas Caeredin dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ninas Caeredin dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ninas Caeredin dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ninas Caeredin dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ninas Caeredin dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Caeredin dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Caeredin dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Caeredin dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Caeredin dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ninas Caeredin dangos