Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo ym Mrighton A Hove cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2021 397959.0
Rhagfyr 2021 400253.0
Ionawr 2022 410198.0
Chwefror 2022 418337.0
Mawrth 2022 419594.0
Ebrill 2022 418906.0
Mai 2022 425550.0
Mehefin 2022 437548.0
Gorffennaf 2022 443742.0
Awst 2022 443361.0
Medi 2022 442489.0
Hydref 2022 441993.0
Tachwedd 2022 445815.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo ym Mrighton A Hove cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2021 5.2
Rhagfyr 2021 4.1
Ionawr 2022 5.8
Chwefror 2022 7.6
Mawrth 2022 7.4
Ebrill 2022 6.9
Mai 2022 9.6
Mehefin 2022 10.7
Gorffennaf 2022 13.5
Awst 2022 11.7
Medi 2022 12.4
Hydref 2022 11.4
Tachwedd 2022 12.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo ym Mrighton A Hove cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2021 0.3
Rhagfyr 2021 0.6
Ionawr 2022 2.5
Chwefror 2022 2.0
Mawrth 2022 0.3
Ebrill 2022 -0.2
Mai 2022 1.6
Mehefin 2022 2.8
Gorffennaf 2022 1.4
Awst 2022 -0.1
Medi 2022 -0.2
Hydref 2022 -0.1
Tachwedd 2022 0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo ym Mrighton A Hove cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2021 134.4
Rhagfyr 2021 135.2
Ionawr 2022 138.6
Chwefror 2022 141.3
Mawrth 2022 141.7
Ebrill 2022 141.5
Mai 2022 143.8
Mehefin 2022 147.8
Gorffennaf 2022 149.9
Awst 2022 149.8
Medi 2022 149.5
Hydref 2022 149.3
Tachwedd 2022 150.6

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo ym Mrighton A Hove dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr ym Mrighton A Hove dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr ym Mrighton A Hove dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr ym Mrighton A Hove dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr ym Mrighton A Hove dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido ym Mrighton A Hove dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido ym Mrighton A Hove dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido ym Mrighton A Hove dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido ym Mrighton A Hove dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido ym Mrighton A Hove dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo ym Mrighton A Hove dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo ym Mrighton A Hove dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo ym Mrighton A Hove dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo ym Mrighton A Hove dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo ym Mrighton A Hove dangos