Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2021 507712.0
Tachwedd 2021 510077.0
Rhagfyr 2021 509111.0
Ionawr 2022 517229.0
Chwefror 2022 516986.0
Mawrth 2022 515591.0
Ebrill 2022 521313.0
Mai 2022 521561.0
Mehefin 2022 531219.0
Gorffennaf 2022 538634.0
Awst 2022 543059.0
Medi 2022 543812.0
Hydref 2022 535479.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2021 4.4
Tachwedd 2021 3.1
Rhagfyr 2021 3.0
Ionawr 2022 3.6
Chwefror 2022 5.4
Mawrth 2022 3.2
Ebrill 2022 6.1
Mai 2022 7.2
Mehefin 2022 5.0
Gorffennaf 2022 8.2
Awst 2022 6.4
Medi 2022 6.8
Hydref 2022 5.5

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2021 -0.3
Tachwedd 2021 0.5
Rhagfyr 2021 -0.2
Ionawr 2022 1.6
Chwefror 2022 -0.1
Mawrth 2022 -0.3
Ebrill 2022 1.1
Mai 2022 0.0
Mehefin 2022 1.9
Gorffennaf 2022 1.4
Awst 2022 0.8
Medi 2022 0.1
Hydref 2022 -1.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2021 126.0
Tachwedd 2021 126.6
Rhagfyr 2021 126.4
Ionawr 2022 128.4
Chwefror 2022 128.3
Mawrth 2022 128.0
Ebrill 2022 129.4
Mai 2022 129.5
Mehefin 2022 131.9
Gorffennaf 2022 133.7
Awst 2022 134.8
Medi 2022 135.0
Hydref 2022 132.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Llundain dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos