Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Wigan cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Medi 2021 164115.0
Hydref 2021 165726.0
Tachwedd 2021 166659.0
Rhagfyr 2021 166011.0
Ionawr 2022 167625.0
Chwefror 2022 169576.0
Mawrth 2022 170796.0
Ebrill 2022 173068.0
Mai 2022 175219.0
Mehefin 2022 177787.0
Gorffennaf 2022 180390.0
Awst 2022 183646.0
Medi 2022 186731.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Wigan cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Medi 2021 14.9
Hydref 2021 14.6
Tachwedd 2021 12.9
Rhagfyr 2021 11.6
Ionawr 2022 12.1
Chwefror 2022 11.7
Mawrth 2022 11.5
Ebrill 2022 11.2
Mai 2022 12.2
Mehefin 2022 11.6
Gorffennaf 2022 12.9
Awst 2022 13.3
Medi 2022 13.8

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Wigan cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Medi 2021 1.2
Hydref 2021 1.0
Tachwedd 2021 0.6
Rhagfyr 2021 -0.4
Ionawr 2022 1.0
Chwefror 2022 1.2
Mawrth 2022 0.7
Ebrill 2022 1.3
Mai 2022 1.2
Mehefin 2022 1.5
Gorffennaf 2022 1.5
Awst 2022 1.8
Medi 2022 1.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Wigan cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Medi 2021 143.3
Hydref 2021 144.8
Tachwedd 2021 145.6
Rhagfyr 2021 145.0
Ionawr 2022 146.4
Chwefror 2022 148.1
Mawrth 2022 149.2
Ebrill 2022 151.2
Mai 2022 153.0
Mehefin 2022 155.3
Gorffennaf 2022 157.6
Awst 2022 160.4
Medi 2022 163.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Wigan dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Wigan dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Wigan dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Wigan dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Wigan dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Wigan dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Wigan dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Wigan dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Wigan dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Wigan dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Wigan dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Wigan dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Wigan dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Wigan dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Wigan dangos