Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 160779.0
Mai 2021 168277.0
Mehefin 2021 171734.0
Gorffennaf 2021 175410.0
Awst 2021 177353.0
Medi 2021 177520.0
Hydref 2021 177651.0
Tachwedd 2021 179644.0
Rhagfyr 2021 175841.0
Ionawr 2022 180855.0
Chwefror 2022 177299.0
Mawrth 2022 178143.0
Ebrill 2022 181908.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 5.9
Mai 2021 10.0
Mehefin 2021 10.6
Gorffennaf 2021 13.5
Awst 2021 14.6
Medi 2021 10.5
Hydref 2021 9.0
Tachwedd 2021 9.5
Rhagfyr 2021 8.3
Ionawr 2022 10.2
Chwefror 2022 9.6
Mawrth 2022 6.5
Ebrill 2022 13.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -3.9
Mai 2021 4.7
Mehefin 2021 2.1
Gorffennaf 2021 2.1
Awst 2021 1.1
Medi 2021 0.1
Hydref 2021 0.1
Tachwedd 2021 1.1
Rhagfyr 2021 -2.1
Ionawr 2022 2.9
Chwefror 2022 -2.0
Mawrth 2022 0.5
Ebrill 2022 2.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Yr Alban cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 119.1
Mai 2021 124.7
Mehefin 2021 127.3
Gorffennaf 2021 130.0
Awst 2021 131.4
Medi 2021 131.5
Hydref 2021 131.6
Tachwedd 2021 133.1
Rhagfyr 2021 130.3
Ionawr 2022 134.0
Chwefror 2022 131.4
Mawrth 2022 132.0
Ebrill 2022 134.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Yr Alban dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Yr Alban dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Yr Alban dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Yr Alban dangos