Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 682862.0
Mai 2021 692951.0
Mehefin 2021 694012.0
Gorffennaf 2021 720760.0
Awst 2021 737928.0
Medi 2021 738326.0
Hydref 2021 740286.0
Tachwedd 2021 734429.0
Rhagfyr 2021 745237.0
Ionawr 2022 732657.0
Chwefror 2022 737136.0
Mawrth 2022 742964.0
Ebrill 2022 755496.0
Mai 2022 750605.0
Mehefin 2022 755901.0
Gorffennaf 2022 744537.0
Awst 2022 765736.0
Medi 2022 766678.0
Hydref 2022 765478.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 1.7
Mai 2021 0.6
Mehefin 2021 -0.8
Gorffennaf 2021 4.4
Awst 2021 7.0
Medi 2021 7.0
Hydref 2021 7.4
Tachwedd 2021 6.2
Rhagfyr 2021 8.2
Ionawr 2022 6.2
Chwefror 2022 9.1
Mawrth 2022 9.6
Ebrill 2022 10.6
Mai 2022 8.3
Mehefin 2022 8.9
Gorffennaf 2022 3.3
Awst 2022 3.8
Medi 2022 3.8
Hydref 2022 3.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 0.7
Mai 2021 1.5
Mehefin 2021 0.2
Gorffennaf 2021 3.8
Awst 2021 2.4
Medi 2021 0.1
Hydref 2021 0.3
Tachwedd 2021 -0.8
Rhagfyr 2021 1.5
Ionawr 2022 -1.7
Chwefror 2022 0.6
Mawrth 2022 0.8
Ebrill 2022 1.7
Mai 2022 -0.6
Mehefin 2022 0.7
Gorffennaf 2022 -1.5
Awst 2022 2.8
Medi 2022 0.1
Hydref 2022 -0.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 115.1
Mai 2021 116.8
Mehefin 2021 117.0
Gorffennaf 2021 121.5
Awst 2021 124.4
Medi 2021 124.5
Hydref 2021 124.8
Tachwedd 2021 123.8
Rhagfyr 2021 125.6
Ionawr 2022 123.5
Chwefror 2022 124.3
Mawrth 2022 125.2
Ebrill 2022 127.4
Mai 2022 126.5
Mehefin 2022 127.4
Gorffennaf 2022 125.5
Awst 2022 129.1
Medi 2022 129.2
Hydref 2022 129.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos