Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 672122.0
Mai 2021 680893.0
Mehefin 2021 680575.0
Gorffennaf 2021 707255.0
Awst 2021 721033.0
Medi 2021 722060.0
Hydref 2021 724994.0
Tachwedd 2021 720999.0
Rhagfyr 2021 736093.0
Ionawr 2022 731498.0
Chwefror 2022 739204.0
Mawrth 2022 741003.0
Ebrill 2022 745102.0
Mai 2022 739366.0
Mehefin 2022 747133.0
Gorffennaf 2022 740389.0
Awst 2022 762015.0
Medi 2022 763359.0
Hydref 2022 765015.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 0.1
Mai 2021 -1.2
Mehefin 2021 -2.7
Gorffennaf 2021 2.5
Awst 2021 4.6
Medi 2021 4.7
Hydref 2021 5.1
Tachwedd 2021 4.3
Rhagfyr 2021 6.9
Ionawr 2022 6.4
Chwefror 2022 9.9
Mawrth 2022 10.3
Ebrill 2022 10.9
Mai 2022 8.6
Mehefin 2022 9.8
Gorffennaf 2022 4.7
Awst 2022 5.7
Medi 2022 5.7
Hydref 2022 5.5

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 0.1
Mai 2021 1.3
Mehefin 2021 0.0
Gorffennaf 2021 3.9
Awst 2021 1.9
Medi 2021 0.1
Hydref 2021 0.4
Tachwedd 2021 -0.6
Rhagfyr 2021 2.1
Ionawr 2022 -0.6
Chwefror 2022 1.1
Mawrth 2022 0.2
Ebrill 2022 0.6
Mai 2022 -0.8
Mehefin 2022 1.1
Gorffennaf 2022 -0.9
Awst 2022 2.9
Medi 2022 0.2
Hydref 2022 0.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 113.3
Mai 2021 114.8
Mehefin 2021 114.7
Gorffennaf 2021 119.2
Awst 2021 121.5
Medi 2021 121.7
Hydref 2021 122.2
Tachwedd 2021 121.5
Rhagfyr 2021 124.1
Ionawr 2022 123.3
Chwefror 2022 124.6
Mawrth 2022 124.9
Ebrill 2022 125.6
Mai 2022 124.6
Mehefin 2022 125.9
Gorffennaf 2022 124.8
Awst 2022 128.5
Medi 2022 128.7
Hydref 2022 129.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos