Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 212563.0
Mai 2021 212600.0
Mehefin 2021 217894.0
Gorffennaf 2021 217432.0
Awst 2021 221356.0
Medi 2021 223364.0
Hydref 2021 228440.0
Tachwedd 2021 227615.0
Rhagfyr 2021 225170.0
Ionawr 2022 224292.0
Chwefror 2022 230062.0
Mawrth 2022 229877.0
Ebrill 2022 233820.0
Mai 2022 237498.0
Mehefin 2022 239871.0
Gorffennaf 2022 241855.0
Awst 2022 241243.0
Medi 2022 246211.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 5.5
Mai 2021 4.8
Mehefin 2021 7.7
Gorffennaf 2021 4.7
Awst 2021 8.1
Medi 2021 8.9
Hydref 2021 10.1
Tachwedd 2021 7.6
Rhagfyr 2021 5.2
Ionawr 2022 6.4
Chwefror 2022 9.1
Mawrth 2022 9.3
Ebrill 2022 10.0
Mai 2022 11.7
Mehefin 2022 10.1
Gorffennaf 2022 11.2
Awst 2022 9.0
Medi 2022 10.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 1.1
Mai 2021 0.0
Mehefin 2021 2.5
Gorffennaf 2021 -0.2
Awst 2021 1.8
Medi 2021 0.9
Hydref 2021 2.3
Tachwedd 2021 -0.4
Rhagfyr 2021 -1.1
Ionawr 2022 -0.4
Chwefror 2022 2.6
Mawrth 2022 -0.1
Ebrill 2022 1.7
Mai 2022 1.6
Mehefin 2022 1.0
Gorffennaf 2022 0.8
Awst 2022 -0.3
Medi 2022 2.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Norwich cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 125.6
Mai 2021 125.6
Mehefin 2021 128.7
Gorffennaf 2021 128.5
Awst 2021 130.8
Medi 2021 132.0
Hydref 2021 135.0
Tachwedd 2021 134.5
Rhagfyr 2021 133.0
Ionawr 2022 132.5
Chwefror 2022 135.9
Mawrth 2022 135.8
Ebrill 2022 138.1
Mai 2022 140.3
Mehefin 2022 141.7
Gorffennaf 2022 142.9
Awst 2022 142.5
Medi 2022 145.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Norwich dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Norwich dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Norwich dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Norwich dangos