Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 498632.0
Mai 2021 496876.0
Mehefin 2021 499173.0
Gorffennaf 2021 506982.0
Awst 2021 513255.0
Medi 2021 511243.0
Hydref 2021 516360.0
Tachwedd 2021 514641.0
Rhagfyr 2021 514487.0
Ionawr 2022 516289.0
Chwefror 2022 516779.0
Mawrth 2022 514786.0
Ebrill 2022 511510.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 4.6
Mai 2021 5.0
Mehefin 2021 6.6
Gorffennaf 2021 7.0
Awst 2021 5.8
Medi 2021 4.5
Hydref 2021 5.6
Tachwedd 2021 4.4
Rhagfyr 2021 3.8
Ionawr 2022 3.4
Chwefror 2022 3.8
Mawrth 2022 2.6
Ebrill 2022 2.6

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.7
Mai 2021 -0.4
Mehefin 2021 0.5
Gorffennaf 2021 1.6
Awst 2021 1.2
Medi 2021 -0.4
Hydref 2021 1.0
Tachwedd 2021 -0.3
Rhagfyr 2021 -0.0
Ionawr 2022 0.4
Chwefror 2022 0.1
Mawrth 2022 -0.4
Ebrill 2022 -0.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ealing cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 120.9
Mai 2021 120.5
Mehefin 2021 121.0
Gorffennaf 2021 122.9
Awst 2021 124.5
Medi 2021 124.0
Hydref 2021 125.2
Tachwedd 2021 124.8
Rhagfyr 2021 124.8
Ionawr 2022 125.2
Chwefror 2022 125.3
Mawrth 2022 124.8
Ebrill 2022 124.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ealing dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ealing dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ealing dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ealing dangos