Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ne Orllewin Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 259458.0
Ebrill 2020 256514.0
Mai 2020 256208.0
Mehefin 2020 259382.0
Gorffennaf 2020 263582.0
Awst 2020 265158.0
Medi 2020 269727.0
Hydref 2020 271744.0
Tachwedd 2020 273200.0
Rhagfyr 2020 276477.0
Ionawr 2021 273131.0
Chwefror 2021 274258.0
Mawrth 2021 278371.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ne Orllewin Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 2.5
Ebrill 2020 1.4
Mai 2020 1.5
Mehefin 2020 2.6
Gorffennaf 2020 2.1
Awst 2020 2.6
Medi 2020 4.2
Hydref 2020 5.1
Tachwedd 2020 6.5
Rhagfyr 2020 7.8
Ionawr 2021 6.1
Chwefror 2021 7.0
Mawrth 2021 7.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ne Orllewin Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 1.3
Ebrill 2020 -1.1
Mai 2020 -0.1
Mehefin 2020 1.2
Gorffennaf 2020 1.6
Awst 2020 0.6
Medi 2020 1.7
Hydref 2020 0.8
Tachwedd 2020 0.5
Rhagfyr 2020 1.2
Ionawr 2021 -1.2
Chwefror 2021 0.4
Mawrth 2021 1.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ne Orllewin Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 121.9
Ebrill 2020 120.5
Mai 2020 120.4
Mehefin 2020 121.8
Gorffennaf 2020 123.8
Awst 2020 124.6
Medi 2020 126.7
Hydref 2020 127.6
Tachwedd 2020 128.3
Rhagfyr 2020 129.9
Ionawr 2021 128.3
Chwefror 2021 128.8
Mawrth 2021 130.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ne Orllewin Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ne Orllewin Lloegr dangos