Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 482605.0
Ebrill 2020 476159.0
Mai 2020 473225.0
Mehefin 2020 479969.0
Gorffennaf 2020 483830.0
Awst 2020 489424.0
Medi 2020 493205.0
Hydref 2020 486212.0
Tachwedd 2020 494552.0
Rhagfyr 2020 494193.0
Ionawr 2021 494231.0
Chwefror 2021 490544.0
Mawrth 2021 499098.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 4.0
Ebrill 2020 1.4
Mai 2020 2.1
Mehefin 2020 2.0
Gorffennaf 2020 1.1
Awst 2020 3.5
Medi 2020 3.4
Hydref 2020 2.9
Tachwedd 2020 5.5
Rhagfyr 2020 3.1
Ionawr 2021 3.8
Chwefror 2021 3.4
Mawrth 2021 3.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 1.7
Ebrill 2020 -1.3
Mai 2020 -0.6
Mehefin 2020 1.4
Gorffennaf 2020 0.8
Awst 2020 1.2
Medi 2020 0.8
Hydref 2020 -1.4
Tachwedd 2020 1.7
Rhagfyr 2020 -0.1
Ionawr 2021 0.0
Chwefror 2021 -0.7
Mawrth 2021 1.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Llundain cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 119.8
Ebrill 2020 118.2
Mai 2020 117.5
Mehefin 2020 119.1
Gorffennaf 2020 120.1
Awst 2020 121.5
Medi 2020 122.4
Hydref 2020 120.7
Tachwedd 2020 122.8
Rhagfyr 2020 122.7
Ionawr 2021 122.7
Chwefror 2021 121.8
Mawrth 2021 123.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Llundain dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Llundain dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Llundain dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Llundain dangos