Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 164553.0
Chwefror 2020 164353.0
Mawrth 2020 165360.0
Ebrill 2020 160140.0
Mai 2020 164970.0
Mehefin 2020 167941.0
Gorffennaf 2020 168740.0
Awst 2020 171000.0
Medi 2020 171828.0
Hydref 2020 174360.0
Tachwedd 2020 178145.0
Rhagfyr 2020 179316.0
Ionawr 2021 181026.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 2.6
Chwefror 2020 3.2
Mawrth 2020 2.8
Ebrill 2020 -1.0
Mai 2020 1.7
Mehefin 2020 2.6
Gorffennaf 2020 2.3
Awst 2020 3.3
Medi 2020 3.9
Hydref 2020 4.9
Tachwedd 2020 8.0
Rhagfyr 2020 8.2
Ionawr 2021 10.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 -0.7
Chwefror 2020 -0.1
Mawrth 2020 0.6
Ebrill 2020 -3.2
Mai 2020 3.0
Mehefin 2020 1.8
Gorffennaf 2020 0.5
Awst 2020 1.3
Medi 2020 0.5
Hydref 2020 1.5
Tachwedd 2020 2.2
Rhagfyr 2020 0.7
Ionawr 2021 1.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 120.8
Chwefror 2020 120.7
Mawrth 2020 121.4
Ebrill 2020 117.6
Mai 2020 121.2
Mehefin 2020 123.3
Gorffennaf 2020 123.9
Awst 2020 125.6
Medi 2020 126.2
Hydref 2020 128.0
Tachwedd 2020 130.8
Rhagfyr 2020 131.7
Ionawr 2021 132.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Swydd Gaerefrog A'r Humber dangos