Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Watford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 350031.0
Chwefror 2020 345630.0
Mawrth 2020 345009.0
Ebrill 2020 351251.0
Mai 2020 359543.0
Mehefin 2020 358366.0
Gorffennaf 2020 353017.0
Awst 2020 358750.0
Medi 2020 361706.0
Hydref 2020 367486.0
Tachwedd 2020 362011.0
Rhagfyr 2020 361352.0
Ionawr 2021 365934.0
Chwefror 2021 365301.0
Mawrth 2021 367784.0
Ebrill 2021 365228.0
Mai 2021 370771.0
Mehefin 2021 373871.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Watford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 2.4
Chwefror 2020 0.4
Mawrth 2020 0.1
Ebrill 2020 1.7
Mai 2020 4.5
Mehefin 2020 3.8
Gorffennaf 2020 1.1
Awst 2020 3.0
Medi 2020 3.8
Hydref 2020 6.1
Tachwedd 2020 3.5
Rhagfyr 2020 2.9
Ionawr 2021 4.5
Chwefror 2021 5.7
Mawrth 2021 6.6
Ebrill 2021 4.0
Mai 2021 3.1
Mehefin 2021 4.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Watford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 -0.4
Chwefror 2020 -1.3
Mawrth 2020 -0.2
Ebrill 2020 1.8
Mai 2020 2.4
Mehefin 2020 -0.3
Gorffennaf 2020 -1.5
Awst 2020 1.6
Medi 2020 0.8
Hydref 2020 1.6
Tachwedd 2020 -1.5
Rhagfyr 2020 -0.2
Ionawr 2021 1.3
Chwefror 2021 -0.2
Mawrth 2021 0.7
Ebrill 2021 -0.7
Mai 2021 1.5
Mehefin 2021 0.8

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Watford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 128.1
Chwefror 2020 126.5
Mawrth 2020 126.3
Ebrill 2020 128.6
Mai 2020 131.6
Mehefin 2020 131.2
Gorffennaf 2020 129.2
Awst 2020 131.3
Medi 2020 132.4
Hydref 2020 134.5
Tachwedd 2020 132.5
Rhagfyr 2020 132.2
Ionawr 2021 133.9
Chwefror 2021 133.7
Mawrth 2021 134.6
Ebrill 2021 133.7
Mai 2021 135.7
Mehefin 2021 136.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Watford dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Watford dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Watford dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Watford dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Watford dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Watford dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Watford dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Watford dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Watford dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Watford dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Watford dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Watford dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Watford dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Watford dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Watford dangos