Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo ym Mro Morgannwg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 235186.0
Medi 2019 231337.0
Hydref 2019 230750.0
Tachwedd 2019 227602.0
Rhagfyr 2019 227587.0
Ionawr 2020 229065.0
Chwefror 2020 231874.0
Mawrth 2020 234975.0
Ebrill 2020 224275.0
Mai 2020 226665.0
Mehefin 2020 226883.0
Gorffennaf 2020 237026.0
Awst 2020 237222.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo ym Mro Morgannwg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 5.0
Medi 2019 3.0
Hydref 2019 2.4
Tachwedd 2019 1.6
Rhagfyr 2019 0.3
Ionawr 2020 1.4
Chwefror 2020 2.8
Mawrth 2020 5.4
Ebrill 2020 0.4
Mai 2020 0.4
Mehefin 2020 -0.9
Gorffennaf 2020 1.6
Awst 2020 0.9

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo ym Mro Morgannwg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 0.8
Medi 2019 -1.6
Hydref 2019 -0.2
Tachwedd 2019 -1.4
Rhagfyr 2019 -0.0
Ionawr 2020 0.6
Chwefror 2020 1.2
Mawrth 2020 1.3
Ebrill 2020 -4.6
Mai 2020 1.1
Mehefin 2020 0.1
Gorffennaf 2020 4.5
Awst 2020 0.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo ym Mro Morgannwg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 126.3
Medi 2019 124.2
Hydref 2019 123.9
Tachwedd 2019 122.2
Rhagfyr 2019 122.2
Ionawr 2020 123.0
Chwefror 2020 124.5
Mawrth 2020 126.2
Ebrill 2020 120.4
Mai 2020 121.7
Mehefin 2020 121.8
Gorffennaf 2020 127.3
Awst 2020 127.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo ym Mro Morgannwg dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr ym Mro Morgannwg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr ym Mro Morgannwg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr ym Mro Morgannwg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr ym Mro Morgannwg dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido ym Mro Morgannwg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido ym Mro Morgannwg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido ym Mro Morgannwg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido ym Mro Morgannwg dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido ym Mro Morgannwg dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo ym Mro Morgannwg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo ym Mro Morgannwg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo ym Mro Morgannwg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo ym Mro Morgannwg dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo ym Mro Morgannwg dangos