Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 514203.0
Awst 2019 528555.0
Medi 2019 530889.0
Hydref 2019 531182.0
Tachwedd 2019 530343.0
Rhagfyr 2019 522633.0
Ionawr 2020 521666.0
Chwefror 2020 517312.0
Mawrth 2020 522194.0
Ebrill 2020 530635.0
Mai 2020 527919.0
Mehefin 2020 521636.0
Gorffennaf 2020 519722.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 -1.8
Awst 2019 -1.0
Medi 2019 -0.8
Hydref 2019 -1.1
Tachwedd 2019 -0.8
Rhagfyr 2019 -2.1
Ionawr 2020 -1.3
Chwefror 2020 -1.2
Mawrth 2020 1.1
Ebrill 2020 3.6
Mai 2020 4.7
Mehefin 2020 1.8
Gorffennaf 2020 1.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 0.3
Awst 2019 2.8
Medi 2019 0.4
Hydref 2019 0.1
Tachwedd 2019 -0.2
Rhagfyr 2019 -1.4
Ionawr 2020 -0.2
Chwefror 2020 -0.8
Mawrth 2020 0.9
Ebrill 2020 1.6
Mai 2020 -0.5
Mehefin 2020 -1.2
Gorffennaf 2020 -0.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Gorffennaf 2019 111.4
Awst 2019 114.6
Medi 2019 115.1
Hydref 2019 115.1
Tachwedd 2019 115.0
Rhagfyr 2019 113.3
Ionawr 2020 113.1
Chwefror 2020 112.1
Mawrth 2020 113.2
Ebrill 2020 115.0
Mai 2020 114.4
Mehefin 2020 113.1
Gorffennaf 2020 112.6

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Barnet dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos