Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Islington cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2019 628268.0
Ebrill 2019 620615.0
Mai 2019 626484.0
Mehefin 2019 626400.0
Gorffennaf 2019 630553.0
Awst 2019 642986.0
Medi 2019 653913.0
Hydref 2019 641507.0
Tachwedd 2019 627326.0
Rhagfyr 2019 641376.0
Ionawr 2020 665846.0
Chwefror 2020 668759.0
Mawrth 2020 650972.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Islington cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2019 -3.6
Ebrill 2019 -2.6
Mai 2019 -3.8
Mehefin 2019 -4.4
Gorffennaf 2019 -7.0
Awst 2019 -3.7
Medi 2019 -1.0
Hydref 2019 1.0
Tachwedd 2019 -1.2
Rhagfyr 2019 2.9
Ionawr 2020 4.8
Chwefror 2020 6.6
Mawrth 2020 3.6

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Islington cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2019 0.2
Ebrill 2019 -1.2
Mai 2019 1.0
Mehefin 2019 -0.0
Gorffennaf 2019 0.7
Awst 2019 2.0
Medi 2019 1.7
Hydref 2019 -1.9
Tachwedd 2019 -2.2
Rhagfyr 2019 2.2
Ionawr 2020 3.8
Chwefror 2020 0.4
Mawrth 2020 -2.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Islington cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2019 101.9
Ebrill 2019 100.7
Mai 2019 101.6
Mehefin 2019 101.6
Gorffennaf 2019 102.3
Awst 2019 104.3
Medi 2019 106.1
Hydref 2019 104.1
Tachwedd 2019 101.8
Rhagfyr 2019 104.1
Ionawr 2020 108.0
Chwefror 2020 108.5
Mawrth 2020 105.6

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Islington dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Islington dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Islington dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Islington dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Islington dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Islington dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Islington dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Islington dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Islington dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Islington dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Islington dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Islington dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Islington dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Islington dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Islington dangos