Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2018 534800.0
Rhagfyr 2018 533634.0
Ionawr 2019 528639.0
Chwefror 2019 523679.0
Mawrth 2019 516531.0
Ebrill 2019 512302.0
Mai 2019 504092.0
Mehefin 2019 512471.0
Gorffennaf 2019 514203.0
Awst 2019 528555.0
Medi 2019 530889.0
Hydref 2019 531182.0
Tachwedd 2019 530343.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2018 -1.2
Rhagfyr 2018 -0.9
Ionawr 2019 -0.6
Chwefror 2019 -1.5
Mawrth 2019 -4.0
Ebrill 2019 -5.4
Mai 2019 -5.4
Mehefin 2019 -2.3
Gorffennaf 2019 -1.8
Awst 2019 -1.0
Medi 2019 -0.8
Hydref 2019 -1.1
Tachwedd 2019 -0.8

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2018 -0.4
Rhagfyr 2018 -0.2
Ionawr 2019 -0.9
Chwefror 2019 -0.9
Mawrth 2019 -1.4
Ebrill 2019 -0.8
Mai 2019 -1.6
Mehefin 2019 1.7
Gorffennaf 2019 0.3
Awst 2019 2.8
Medi 2019 0.4
Hydref 2019 0.1
Tachwedd 2019 -0.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Barnet cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Tachwedd 2018 115.9
Rhagfyr 2018 115.7
Ionawr 2019 114.6
Chwefror 2019 113.5
Mawrth 2019 112.0
Ebrill 2019 111.0
Mai 2019 109.3
Mehefin 2019 111.1
Gorffennaf 2019 111.4
Awst 2019 114.6
Medi 2019 115.1
Hydref 2019 115.1
Tachwedd 2019 115.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Barnet dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Barnet dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Barnet dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Barnet dangos