Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Medi 2022 162.7 141.6 153.5 158.5
Hydref 2022 162.4 141.7 153.2 157.9
Tachwedd 2022 160.7 141.6 153.7 157.9
Rhagfyr 2022 161.9 137.4 152.9 157.9
Ionawr 2023 157.7 136.4 151.3 154.6
Chwefror 2023 157.4 134.4 150.6 154.6
Mawrth 2023 156.4 135.7 148.6 154.6
Ebrill 2023 154.3 137.4 149.2 156.7
Mai 2023 156.4 140.6 149.4 156.7
Mehefin 2023 156.6 140.7 151.5 156.7
Gorffennaf 2023 158.4 142.2 152.1 156.7