Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Mai 2023 138.5 146.1 156.8
Mehefin 2023 137.1 147.3 156.8
Gorffennaf 2023 139.0 148.4 161.5
Awst 2023 141.7 149.9 161.5
Medi 2023 139.6 149.0 161.5
Hydref 2023 139.6 148.6 160.1
Tachwedd 2023 140.1 148.2 160.1
Rhagfyr 2023 137.9 147.5 160.1
Ionawr 2024 140.0 145.9 160.1
Chwefror 2024 139.2 146.8 160.1