Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Y Deyrnas Unedig
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Y Deyrnas Unedig Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Medi 2022 153.2 141.6 153.5 158.5
Hydref 2022 153.0 141.7 153.2 157.9
Tachwedd 2022 153.2 141.6 153.7 157.9
Rhagfyr 2022 152.2 137.4 152.9 157.9
Ionawr 2023 150.4 136.4 151.3 154.6
Chwefror 2023 149.6 134.4 150.6 154.6
Mawrth 2023 148.2 135.7 148.6 154.6
Ebrill 2023 148.9 137.4 149.2 156.7
Mai 2023 149.5 140.6 149.4 156.7
Mehefin 2023 151.2 140.7 151.5 156.7
Gorffennaf 2023 152.0 142.2 152.1 156.7