Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Ebrill 2022 209044.0 183846.0 294983.0 169296.0
Mai 2022 210096.0 186928.0 299085.0 169296.0
Mehefin 2022 212812.0 189576.0 301262.0 169296.0
Gorffennaf 2022 216599.0 192443.0 307594.0 175793.0
Awst 2022 217830.0 192746.0 310564.0 175793.0
Medi 2022 222543.0 191176.0 311771.0 175793.0
Hydref 2022 222113.0 191749.0 311570.0 175135.0
Tachwedd 2022 219831.0 190597.0 312311.0 175135.0
Rhagfyr 2022 221827.0 185402.0 311717.0 175135.0
Ionawr 2023 216285.0 184711.0 309097.0 172005.0
Chwefror 2023 215393.0 183505.0 308921.0 172005.0
Mawrth 2023 214174.0 184877.0 304193.0 172005.0