Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • Y Deyrnas Unedig
  • Cymru
  • Yr Alban
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad Y Deyrnas Unedig Cymru Yr Alban Lloegr Gogledd Iwerddon
Tachwedd 2020 246065.0 178255.0 164032.0 262409.0 147475.0
Rhagfyr 2020 248099.0 181300.0 162325.0 265128.0 147475.0
Ionawr 2021 250042.0 181784.0 164874.0 267000.0 149084.0
Chwefror 2021 249994.0 180203.0 161907.0 267653.0 149084.0
Mawrth 2021 254314.0 186036.0 167939.0 271563.0 149084.0
Ebrill 2021 250473.0 182797.0 161298.0 267900.0 154479.0
Mai 2021 252893.0 186102.0 169556.0 269125.0 154479.0
Mehefin 2021 266408.0 196903.0 172594.0 285079.0 154479.0
Gorffennaf 2021 253527.0 185802.0 176775.0 268353.0 159109.0
Awst 2021 263510.0 193283.0 180523.0 279836.0 159109.0
Medi 2021 272273.0 200346.0 180479.0 290545.0 159109.0
Hydref 2021 267490.0 201300.0 180984.0 284235.0 159109.0
Tachwedd 2021 270708.0 199877.0 182755.0 288130.0 159109.0