Cymharu ystadegau Mynegai Prisiau Tai y DU ar draws lleoliadau

Dewiswch hyd at bum lleoliad i gymharu unrhyw ystadegyn Mynegai Prisiau Tai y DU, ar gyfer amrediad o ddyddiadau.

Rhwng

  • De Orllewin Lloegr
  • De Ddwyrain Lloegr
  • Gogledd Orllewin Lloegr
  • Gogledd Ddwyrain Lloegr
  • Ychwanegwch leoliad arall:

Dyddiad De Orllewin Lloegr De Ddwyrain Lloegr Gogledd Orllewin Lloegr Gogledd Ddwyrain Lloegr
Ebrill 2023 314756.0 377586.0 208357.0 155508.0
Mai 2023 314797.0 376006.0 210016.0 154773.0
Mehefin 2023 314477.0 377046.0 211919.0 157702.0
Gorffennaf 2023 317184.0 380058.0 213648.0 158403.0
Awst 2023 321207.0 382052.0 214827.0 163999.0
Medi 2023 317806.0 380311.0 215115.0 160320.0
Hydref 2023 319462.0 379609.0 215672.0 161168.0
Tachwedd 2023 318179.0 380869.0 215126.0 161149.0
Rhagfyr 2023 312200.0 371090.0 216338.0 157593.0
Ionawr 2024 316879.0 373177.0 215082.0 154948.0