Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Lerpwl cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2023 177600.0
Chwefror 2023 177177.0
Mawrth 2023 175100.0
Ebrill 2023 173896.0
Mai 2023 170304.0
Mehefin 2023 169877.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Lerpwl cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2023 8.0
Chwefror 2023 6.6
Mawrth 2023 5.4
Ebrill 2023 2.1
Mai 2023 -2.0
Mehefin 2023 -2.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Lerpwl cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2023 -1.1
Chwefror 2023 -0.2
Mawrth 2023 -1.2
Ebrill 2023 -0.7
Mai 2023 -2.1
Mehefin 2023 -0.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Lerpwl cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2023 158.8
Chwefror 2023 158.4
Mawrth 2023 156.5
Ebrill 2023 155.4
Mai 2023 152.2
Mehefin 2023 151.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Lerpwl dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Lerpwl dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Lerpwl dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Lerpwl dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Lerpwl dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Lerpwl dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Lerpwl dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Lerpwl dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Lerpwl dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Lerpwl dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Lerpwl dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Lerpwl dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Lerpwl dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Lerpwl dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Lerpwl dangos