Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Bracknell Forest cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 364572.0
Chwefror 2022 371260.0
Mawrth 2022 374277.0
Ebrill 2022 379236.0
Mai 2022 380140.0
Mehefin 2022 382429.0
Gorffennaf 2022 387581.0
Awst 2022 384266.0
Medi 2022 389389.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Bracknell Forest cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 6.4
Chwefror 2022 8.1
Mawrth 2022 8.5
Ebrill 2022 9.0
Mai 2022 9.3
Mehefin 2022 9.6
Gorffennaf 2022 11.8
Awst 2022 10.4
Medi 2022 10.9

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Bracknell Forest cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 -0.5
Chwefror 2022 1.8
Mawrth 2022 0.8
Ebrill 2022 1.3
Mai 2022 0.2
Mehefin 2022 0.6
Gorffennaf 2022 1.3
Awst 2022 -0.9
Medi 2022 1.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Bracknell Forest cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2022 127.4
Chwefror 2022 129.7
Mawrth 2022 130.8
Ebrill 2022 132.5
Mai 2022 132.8
Mehefin 2022 133.6
Gorffennaf 2022 135.4
Awst 2022 134.3
Medi 2022 136.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Bracknell Forest dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Bracknell Forest dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Bracknell Forest dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Bracknell Forest dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Bracknell Forest dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Bracknell Forest dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Bracknell Forest dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Bracknell Forest dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Bracknell Forest dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Bracknell Forest dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Bracknell Forest dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Bracknell Forest dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Bracknell Forest dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Bracknell Forest dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Bracknell Forest dangos