Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 256725.0
Mai 2021 257190.0
Mehefin 2021 259500.0
Gorffennaf 2021 262584.0
Awst 2021 264566.0
Medi 2021 266960.0
Hydref 2021 270021.0
Tachwedd 2021 273813.0
Rhagfyr 2021 273583.0
Ionawr 2022 277569.0
Chwefror 2022 280085.0
Mawrth 2022 283795.0
Ebrill 2022 284985.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 4.9
Mai 2021 5.0
Mehefin 2021 5.9
Gorffennaf 2021 8.1
Awst 2021 8.0
Medi 2021 8.2
Hydref 2021 8.6
Tachwedd 2021 8.7
Rhagfyr 2021 7.7
Ionawr 2022 7.8
Chwefror 2022 8.8
Mawrth 2022 9.6
Ebrill 2022 11.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.8
Mai 2021 0.2
Mehefin 2021 0.9
Gorffennaf 2021 1.2
Awst 2021 0.8
Medi 2021 0.9
Hydref 2021 1.2
Tachwedd 2021 1.4
Rhagfyr 2021 -0.1
Ionawr 2022 1.5
Chwefror 2022 0.9
Mawrth 2022 1.3
Ebrill 2022 0.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 134.6
Mai 2021 134.8
Mehefin 2021 136.0
Gorffennaf 2021 137.6
Awst 2021 138.7
Medi 2021 139.9
Hydref 2021 141.5
Tachwedd 2021 143.5
Rhagfyr 2021 143.4
Ionawr 2022 145.5
Chwefror 2022 146.8
Mawrth 2022 148.8
Ebrill 2022 149.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos