Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 254647.0
Mai 2021 254639.0
Mehefin 2021 256749.0
Gorffennaf 2021 259434.0
Awst 2021 261784.0
Medi 2021 264070.0
Hydref 2021 266050.0
Tachwedd 2021 268894.0
Rhagfyr 2021 269003.0
Ionawr 2022 273092.0
Chwefror 2022 275743.0
Mawrth 2022 278974.0
Ebrill 2022 281108.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 4.1
Mai 2021 3.9
Mehefin 2021 4.8
Gorffennaf 2021 6.8
Awst 2021 6.9
Medi 2021 7.0
Hydref 2021 7.0
Tachwedd 2021 6.7
Rhagfyr 2021 5.9
Ionawr 2022 6.5
Chwefror 2022 7.8
Mawrth 2022 8.8
Ebrill 2022 10.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.7
Mai 2021 0.0
Mehefin 2021 0.8
Gorffennaf 2021 1.0
Awst 2021 0.9
Medi 2021 0.9
Hydref 2021 0.7
Tachwedd 2021 1.1
Rhagfyr 2021 0.0
Ionawr 2022 1.5
Chwefror 2022 1.0
Mawrth 2022 1.2
Ebrill 2022 0.8

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 133.5
Mai 2021 133.5
Mehefin 2021 134.6
Gorffennaf 2021 136.0
Awst 2021 137.2
Medi 2021 138.4
Hydref 2021 139.4
Tachwedd 2021 140.9
Rhagfyr 2021 141.0
Ionawr 2022 143.1
Chwefror 2022 144.5
Mawrth 2022 146.2
Ebrill 2022 147.3

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Ngorllewin Swydd Northampton dangos