Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 572124.0
Mai 2021 576773.0
Mehefin 2021 579119.0
Gorffennaf 2021 589681.0
Awst 2021 602288.0
Medi 2021 608515.0
Hydref 2021 611673.0
Tachwedd 2021 612057.0
Rhagfyr 2021 612338.0
Ionawr 2022 616900.0
Chwefror 2022 619006.0
Mawrth 2022 624249.0
Ebrill 2022 630335.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -6.4
Mai 2021 -5.0
Mehefin 2021 -2.2
Gorffennaf 2021 -0.9
Awst 2021 -1.2
Medi 2021 -3.2
Hydref 2021 -2.3
Tachwedd 2021 -1.2
Rhagfyr 2021 1.0
Ionawr 2022 2.5
Chwefror 2022 5.7
Mawrth 2022 7.4
Ebrill 2022 10.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -1.6
Mai 2021 0.8
Mehefin 2021 0.4
Gorffennaf 2021 1.8
Awst 2021 2.1
Medi 2021 1.0
Hydref 2021 0.5
Tachwedd 2021 0.1
Rhagfyr 2021 0.0
Ionawr 2022 0.7
Chwefror 2022 0.3
Mawrth 2022 0.8
Ebrill 2022 1.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 103.3
Mai 2021 104.1
Mehefin 2021 104.6
Gorffennaf 2021 106.5
Awst 2021 108.7
Medi 2021 109.9
Hydref 2021 110.4
Tachwedd 2021 110.5
Rhagfyr 2021 110.6
Ionawr 2022 111.4
Chwefror 2022 111.8
Mawrth 2022 112.7
Ebrill 2022 113.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Wandsworth dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos