Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 591272.0
Mai 2021 591189.0
Mehefin 2021 589863.0
Gorffennaf 2021 601642.0
Awst 2021 619899.0
Medi 2021 629657.0
Hydref 2021 632665.0
Tachwedd 2021 624357.0
Rhagfyr 2021 620966.0
Ionawr 2022 618924.0
Chwefror 2022 624078.0
Mawrth 2022 625917.0
Ebrill 2022 634294.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -3.3
Mai 2021 -2.6
Mehefin 2021 -0.4
Gorffennaf 2021 1.1
Awst 2021 1.6
Medi 2021 0.1
Hydref 2021 1.1
Tachwedd 2021 0.8
Rhagfyr 2021 2.4
Ionawr 2022 2.2
Chwefror 2022 4.6
Mawrth 2022 4.4
Ebrill 2022 7.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -1.3
Mai 2021 -0.0
Mehefin 2021 -0.2
Gorffennaf 2021 2.0
Awst 2021 3.0
Medi 2021 1.6
Hydref 2021 0.5
Tachwedd 2021 -1.3
Rhagfyr 2021 -0.5
Ionawr 2022 -0.3
Chwefror 2022 0.8
Mawrth 2022 0.3
Ebrill 2022 1.3

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Wandsworth cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 106.8
Mai 2021 106.7
Mehefin 2021 106.5
Gorffennaf 2021 108.6
Awst 2021 111.9
Medi 2021 113.7
Hydref 2021 114.2
Tachwedd 2021 112.7
Rhagfyr 2021 112.1
Ionawr 2022 111.8
Chwefror 2022 112.7
Mawrth 2022 113.0
Ebrill 2022 114.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Wandsworth dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Wandsworth dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Wandsworth dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Wandsworth dangos