Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 224892.0
Mai 2021 224698.0
Mehefin 2021 226766.0
Gorffennaf 2021 229570.0
Awst 2021 232563.0
Medi 2021 234718.0
Hydref 2021 235871.0
Tachwedd 2021 235259.0
Rhagfyr 2021 236370.0
Ionawr 2022 240122.0
Chwefror 2022 244270.0
Mawrth 2022 246322.0
Ebrill 2022 246442.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 4.5
Mai 2021 3.7
Mehefin 2021 4.4
Gorffennaf 2021 5.6
Awst 2021 6.5
Medi 2021 6.8
Hydref 2021 6.7
Tachwedd 2021 6.4
Rhagfyr 2021 6.9
Ionawr 2022 8.2
Chwefror 2022 9.0
Mawrth 2022 9.4
Ebrill 2022 9.6

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.1
Mai 2021 -0.1
Mehefin 2021 0.9
Gorffennaf 2021 1.2
Awst 2021 1.3
Medi 2021 0.9
Hydref 2021 0.5
Tachwedd 2021 -0.3
Rhagfyr 2021 0.5
Ionawr 2022 1.6
Chwefror 2022 1.7
Mawrth 2022 0.8
Ebrill 2022 0.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 132.0
Mai 2021 131.9
Mehefin 2021 133.1
Gorffennaf 2021 134.8
Awst 2021 136.5
Medi 2021 137.8
Hydref 2021 138.5
Tachwedd 2021 138.1
Rhagfyr 2021 138.8
Ionawr 2022 141.0
Chwefror 2022 143.4
Mawrth 2022 144.6
Ebrill 2022 144.7

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Swindon dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos