Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 226795.0
Mai 2021 226980.0
Mehefin 2021 228618.0
Gorffennaf 2021 231242.0
Awst 2021 233976.0
Medi 2021 236677.0
Hydref 2021 238720.0
Tachwedd 2021 237927.0
Rhagfyr 2021 238435.0
Ionawr 2022 241870.0
Chwefror 2022 246440.0
Mawrth 2022 248880.0
Ebrill 2022 249366.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 5.4
Mai 2021 4.8
Mehefin 2021 5.3
Gorffennaf 2021 6.4
Awst 2021 7.2
Medi 2021 7.7
Hydref 2021 8.0
Tachwedd 2021 7.6
Rhagfyr 2021 7.8
Ionawr 2022 8.5
Chwefror 2022 9.4
Mawrth 2022 9.6
Ebrill 2022 10.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.2
Mai 2021 0.1
Mehefin 2021 0.7
Gorffennaf 2021 1.2
Awst 2021 1.2
Medi 2021 1.2
Hydref 2021 0.9
Tachwedd 2021 -0.3
Rhagfyr 2021 0.2
Ionawr 2022 1.4
Chwefror 2022 1.9
Mawrth 2022 1.0
Ebrill 2022 0.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Swindon cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 133.2
Mai 2021 133.2
Mehefin 2021 134.2
Gorffennaf 2021 135.8
Awst 2021 137.4
Medi 2021 139.0
Hydref 2021 140.2
Tachwedd 2021 139.7
Rhagfyr 2021 140.0
Ionawr 2022 142.0
Chwefror 2022 144.7
Mawrth 2022 146.1
Ebrill 2022 146.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Swindon dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Swindon dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Swindon dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Swindon dangos