Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 670240.0
Mai 2021 679401.0
Mehefin 2021 679178.0
Gorffennaf 2021 705218.0
Awst 2021 719843.0
Medi 2021 720592.0
Hydref 2021 723966.0
Tachwedd 2021 718440.0
Rhagfyr 2021 733424.0
Ionawr 2022 730286.0
Chwefror 2022 738349.0
Mawrth 2022 741855.0
Ebrill 2022 745914.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.2
Mai 2021 -1.4
Mehefin 2021 -2.9
Gorffennaf 2021 2.2
Awst 2021 4.4
Medi 2021 4.5
Hydref 2021 5.0
Tachwedd 2021 3.9
Rhagfyr 2021 6.5
Ionawr 2022 6.3
Chwefror 2022 10.0
Mawrth 2022 10.8
Ebrill 2022 11.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 0.1
Mai 2021 1.4
Mehefin 2021 0.0
Gorffennaf 2021 3.8
Awst 2021 2.1
Medi 2021 0.1
Hydref 2021 0.5
Tachwedd 2021 -0.8
Rhagfyr 2021 2.1
Ionawr 2022 -0.4
Chwefror 2022 1.1
Mawrth 2022 0.5
Ebrill 2022 0.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 113.0
Mai 2021 114.5
Mehefin 2021 114.5
Gorffennaf 2021 118.9
Awst 2021 121.3
Medi 2021 121.5
Hydref 2021 122.0
Tachwedd 2021 121.1
Rhagfyr 2021 123.6
Ionawr 2022 123.1
Chwefror 2022 124.5
Mawrth 2022 125.1
Ebrill 2022 125.7

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Richmond upon Thames dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Richmond upon Thames dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Richmond upon Thames dangos