Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Nghasnewydd cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 200449.0
Mai 2021 197608.0
Mehefin 2021 200420.0
Gorffennaf 2021 203155.0
Awst 2021 207469.0
Medi 2021 208651.0
Hydref 2021 212351.0
Tachwedd 2021 213682.0
Rhagfyr 2021 216395.0
Ionawr 2022 217369.0
Chwefror 2022 219952.0
Mawrth 2022 221147.0
Ebrill 2022 222564.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Nghasnewydd cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 5.9
Mai 2021 3.7
Mehefin 2021 4.8
Gorffennaf 2021 5.9
Awst 2021 8.5
Medi 2021 9.0
Hydref 2021 10.4
Tachwedd 2021 10.1
Rhagfyr 2021 9.8
Ionawr 2022 9.7
Chwefror 2022 9.4
Mawrth 2022 10.3
Ebrill 2022 11.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Nghasnewydd cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -0.1
Mai 2021 -1.4
Mehefin 2021 1.4
Gorffennaf 2021 1.4
Awst 2021 2.1
Medi 2021 0.6
Hydref 2021 1.8
Tachwedd 2021 0.6
Rhagfyr 2021 1.3
Ionawr 2022 0.4
Chwefror 2022 1.2
Mawrth 2022 0.5
Ebrill 2022 0.6

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Nghasnewydd cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 144.2
Mai 2021 142.2
Mehefin 2021 144.2
Gorffennaf 2021 146.2
Awst 2021 149.3
Medi 2021 150.1
Hydref 2021 152.8
Tachwedd 2021 153.8
Rhagfyr 2021 155.7
Ionawr 2022 156.4
Chwefror 2022 158.3
Mawrth 2022 159.1
Ebrill 2022 160.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Nghasnewydd dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Nghasnewydd dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Nghasnewydd dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Nghasnewydd dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Nghasnewydd dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Nghasnewydd dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Nghasnewydd dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Nghasnewydd dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Nghasnewydd dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Nghasnewydd dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Nghasnewydd dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghasnewydd dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghasnewydd dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Nghasnewydd dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Nghasnewydd dangos