Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 278099.0
Mai 2021 276445.0
Mehefin 2021 275120.0
Gorffennaf 2021 268638.0
Awst 2021 274715.0
Medi 2021 275389.0
Hydref 2021 279069.0
Tachwedd 2021 280313.0
Rhagfyr 2021 281460.0
Ionawr 2022 291252.0
Chwefror 2022 291040.0
Mawrth 2022 294358.0
Ebrill 2022 292782.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 8.3
Mai 2021 7.0
Mehefin 2021 8.0
Gorffennaf 2021 4.5
Awst 2021 6.1
Medi 2021 2.9
Hydref 2021 3.2
Tachwedd 2021 2.9
Rhagfyr 2021 4.0
Ionawr 2022 7.2
Chwefror 2022 7.3
Mawrth 2022 7.7
Ebrill 2022 5.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 1.7
Mai 2021 -0.6
Mehefin 2021 -0.5
Gorffennaf 2021 -2.4
Awst 2021 2.3
Medi 2021 0.2
Hydref 2021 1.3
Tachwedd 2021 0.4
Rhagfyr 2021 0.4
Ionawr 2022 3.5
Chwefror 2022 -0.1
Mawrth 2022 1.1
Ebrill 2022 -0.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 126.3
Mai 2021 125.6
Mehefin 2021 125.0
Gorffennaf 2021 122.0
Awst 2021 124.8
Medi 2021 125.1
Hydref 2021 126.8
Tachwedd 2021 127.4
Rhagfyr 2021 127.9
Ionawr 2022 132.3
Chwefror 2022 132.2
Mawrth 2022 133.7
Ebrill 2022 133.0

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos