Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 282844.0
Mai 2021 282289.0
Mehefin 2021 281884.0
Gorffennaf 2021 278578.0
Awst 2021 283415.0
Medi 2021 284136.0
Hydref 2021 285545.0
Tachwedd 2021 288490.0
Rhagfyr 2021 292623.0
Ionawr 2022 302026.0
Chwefror 2022 300554.0
Mawrth 2022 301010.0
Ebrill 2022 298323.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 10.2
Mai 2021 9.3
Mehefin 2021 10.7
Gorffennaf 2021 8.3
Awst 2021 9.4
Medi 2021 6.2
Hydref 2021 5.6
Tachwedd 2021 5.9
Rhagfyr 2021 8.1
Ionawr 2022 10.9
Chwefror 2022 10.0
Mawrth 2022 8.7
Ebrill 2022 5.5

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 2.2
Mai 2021 -0.2
Mehefin 2021 -0.1
Gorffennaf 2021 -1.2
Awst 2021 1.7
Medi 2021 0.2
Hydref 2021 0.5
Tachwedd 2021 1.0
Rhagfyr 2021 1.4
Ionawr 2022 3.2
Chwefror 2022 -0.5
Mawrth 2022 0.2
Ebrill 2022 -0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 128.5
Mai 2021 128.2
Mehefin 2021 128.1
Gorffennaf 2021 126.6
Awst 2021 128.8
Medi 2021 129.1
Hydref 2021 129.7
Tachwedd 2021 131.1
Rhagfyr 2021 133.0
Ionawr 2022 137.2
Chwefror 2022 136.6
Mawrth 2022 136.8
Ebrill 2022 135.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Nghaerwysg dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Nghaerwysg dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Nghaerwysg dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Nghaerwysg dangos