Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 267500.0
Mai 2021 267295.0
Mehefin 2021 284252.0
Gorffennaf 2021 267745.0
Awst 2021 276457.0
Medi 2021 286832.0
Hydref 2021 279281.0
Tachwedd 2021 284149.0
Rhagfyr 2021 285784.0
Ionawr 2022 290016.0
Chwefror 2022 290774.0
Mawrth 2022 292146.0
Ebrill 2022 294755.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 8.6
Mai 2021 8.0
Mehefin 2021 13.4
Gorffennaf 2021 5.7
Awst 2021 8.1
Medi 2021 11.1
Hydref 2021 7.6
Tachwedd 2021 8.3
Rhagfyr 2021 7.8
Ionawr 2022 8.8
Chwefror 2022 8.8
Mawrth 2022 8.0
Ebrill 2022 10.2

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -1.2
Mai 2021 -0.1
Mehefin 2021 6.3
Gorffennaf 2021 -5.8
Awst 2021 3.2
Medi 2021 3.8
Hydref 2021 -2.6
Tachwedd 2021 1.7
Rhagfyr 2021 0.6
Ionawr 2022 1.5
Chwefror 2022 0.3
Mawrth 2022 0.5
Ebrill 2022 0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 131.9
Mai 2021 131.8
Mehefin 2021 140.1
Gorffennaf 2021 132.0
Awst 2021 136.3
Medi 2021 141.4
Hydref 2021 137.7
Tachwedd 2021 140.1
Rhagfyr 2021 140.9
Ionawr 2022 143.0
Chwefror 2022 143.3
Mawrth 2022 144.0
Ebrill 2022 145.3

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Lloegr dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos