Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 265538.0
Mai 2021 266067.0
Mehefin 2021 281876.0
Gorffennaf 2021 265370.0
Awst 2021 274530.0
Medi 2021 283901.0
Hydref 2021 275118.0
Tachwedd 2021 281382.0
Rhagfyr 2021 283638.0
Ionawr 2022 286562.0
Chwefror 2022 287510.0
Mawrth 2022 288516.0
Ebrill 2022 291187.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 7.8
Mai 2021 7.5
Mehefin 2021 12.4
Gorffennaf 2021 4.8
Awst 2021 7.3
Medi 2021 10.0
Hydref 2021 6.0
Tachwedd 2021 7.2
Rhagfyr 2021 7.0
Ionawr 2022 8.3
Chwefror 2022 8.0
Mawrth 2022 7.1
Ebrill 2022 9.7

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -1.5
Mai 2021 0.2
Mehefin 2021 5.9
Gorffennaf 2021 -5.9
Awst 2021 3.5
Medi 2021 3.4
Hydref 2021 -3.1
Tachwedd 2021 2.3
Rhagfyr 2021 0.8
Ionawr 2022 1.0
Chwefror 2022 0.3
Mawrth 2022 0.3
Ebrill 2022 0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 130.9
Mai 2021 131.2
Mehefin 2021 139.0
Gorffennaf 2021 130.8
Awst 2021 135.3
Medi 2021 140.0
Hydref 2021 135.6
Tachwedd 2021 138.7
Rhagfyr 2021 139.8
Ionawr 2022 141.3
Chwefror 2022 141.7
Mawrth 2022 142.2
Ebrill 2022 143.5

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Lloegr dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos