Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Camden cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 810042.0
Mai 2021 821255.0
Mehefin 2021 814597.0
Gorffennaf 2021 870853.0
Awst 2021 871064.0
Medi 2021 867488.0
Hydref 2021 822487.0
Tachwedd 2021 848600.0
Rhagfyr 2021 867094.0
Ionawr 2022 871941.0
Chwefror 2022 867681.0
Mawrth 2022 881733.0
Ebrill 2022 876917.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Camden cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 -6.2
Mai 2021 -4.9
Mehefin 2021 -3.8
Gorffennaf 2021 6.4
Awst 2021 4.2
Medi 2021 2.3
Hydref 2021 -1.3
Tachwedd 2021 4.1
Rhagfyr 2021 10.1
Ionawr 2022 9.0
Chwefror 2022 9.1
Mawrth 2022 9.5
Ebrill 2022 8.3

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Camden cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 0.6
Mai 2021 1.4
Mehefin 2021 -0.8
Gorffennaf 2021 6.9
Awst 2021 0.0
Medi 2021 -0.4
Hydref 2021 -5.2
Tachwedd 2021 3.2
Rhagfyr 2021 2.2
Ionawr 2022 0.6
Chwefror 2022 -0.5
Mawrth 2022 1.6
Ebrill 2022 -0.5

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Camden cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 105.2
Mai 2021 106.7
Mehefin 2021 105.8
Gorffennaf 2021 113.1
Awst 2021 113.2
Medi 2021 112.7
Hydref 2021 106.8
Tachwedd 2021 110.2
Rhagfyr 2021 112.6
Ionawr 2022 113.3
Chwefror 2022 112.7
Mawrth 2022 114.6
Ebrill 2022 113.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Camden dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Camden dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Camden dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Camden dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Camden dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Camden dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Camden dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Camden dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Camden dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Camden dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Camden dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Camden dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Camden dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Camden dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Camden dangos