Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Bromley cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 455807.0
Mai 2021 460556.0
Mehefin 2021 467758.0
Gorffennaf 2021 469774.0
Awst 2021 471895.0
Medi 2021 471453.0
Hydref 2021 474986.0
Tachwedd 2021 477402.0
Rhagfyr 2021 475377.0
Ionawr 2022 474593.0
Chwefror 2022 478450.0
Mawrth 2022 480490.0
Ebrill 2022 485538.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Bromley cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 5.3
Mai 2021 8.1
Mehefin 2021 10.0
Gorffennaf 2021 9.5
Awst 2021 8.7
Medi 2021 7.9
Hydref 2021 8.4
Tachwedd 2021 6.8
Rhagfyr 2021 5.0
Ionawr 2022 4.0
Chwefror 2022 5.7
Mawrth 2022 6.0
Ebrill 2022 6.5

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Bromley cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 0.6
Mai 2021 1.0
Mehefin 2021 1.6
Gorffennaf 2021 0.4
Awst 2021 0.4
Medi 2021 -0.1
Hydref 2021 0.8
Tachwedd 2021 0.5
Rhagfyr 2021 -0.4
Ionawr 2022 -0.2
Chwefror 2022 0.8
Mawrth 2022 0.4
Ebrill 2022 1.1

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Bromley cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ebrill 2021 122.2
Mai 2021 123.5
Mehefin 2021 125.4
Gorffennaf 2021 126.0
Awst 2021 126.6
Medi 2021 126.4
Hydref 2021 127.4
Tachwedd 2021 128.0
Rhagfyr 2021 127.5
Ionawr 2022 127.3
Chwefror 2022 128.3
Mawrth 2022 128.9
Ebrill 2022 130.2

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Bromley dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Bromley dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Bromley dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Bromley dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Bromley dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Bromley dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Bromley dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Bromley dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Bromley dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Bromley dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Bromley dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Bromley dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Bromley dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Bromley dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Bromley dangos