Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Nghaergrawnt cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2021 449669.0
Chwefror 2021 453030.0
Mawrth 2021 455197.0
Ebrill 2021 456280.0
Mai 2021 455232.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Nghaergrawnt cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2021 4.7
Chwefror 2021 2.0
Mawrth 2021 2.5
Ebrill 2021 3.6
Mai 2021 5.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Nghaergrawnt cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2021 1.1
Chwefror 2021 0.8
Mawrth 2021 0.5
Ebrill 2021 0.2
Mai 2021 -0.2

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Nghaergrawnt cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2021 119.9
Chwefror 2021 120.8
Mawrth 2021 121.4
Ebrill 2021 121.6
Mai 2021 121.4

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Nghaergrawnt dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Nghaergrawnt dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Nghaergrawnt dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Nghaergrawnt dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Nghaergrawnt dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Nghaergrawnt dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Nghaergrawnt dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Nghaergrawnt dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Nghaergrawnt dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Nghaergrawnt dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Nghaergrawnt dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghaergrawnt dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Nghaergrawnt dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Nghaergrawnt dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Nghaergrawnt dangos