Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Leeds cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2020 199364.0
Tachwedd 2020 202669.0
Rhagfyr 2020 204583.0
Ionawr 2021 208156.0
Chwefror 2021 207950.0
Mawrth 2021 209703.0
Ebrill 2021 208091.0
Mai 2021 209024.0
Mehefin 2021 214572.0
Gorffennaf 2021 213672.0
Awst 2021 214098.0
Medi 2021 212396.0
Hydref 2021 215383.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Leeds cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2020 5.4
Tachwedd 2020 7.4
Rhagfyr 2020 8.0
Ionawr 2021 9.9
Chwefror 2021 10.2
Mawrth 2021 12.2
Ebrill 2021 12.8
Mai 2021 12.9
Mehefin 2021 14.2
Gorffennaf 2021 11.0
Awst 2021 9.3
Medi 2021 7.5
Hydref 2021 8.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Leeds cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2020 1.0
Tachwedd 2020 1.7
Rhagfyr 2020 0.9
Ionawr 2021 1.8
Chwefror 2021 -0.1
Mawrth 2021 0.8
Ebrill 2021 -0.8
Mai 2021 0.4
Mehefin 2021 2.6
Gorffennaf 2021 -0.4
Awst 2021 0.2
Medi 2021 -0.8
Hydref 2021 1.4

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Leeds cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Hydref 2020 133.2
Tachwedd 2020 135.4
Rhagfyr 2020 136.7
Ionawr 2021 139.1
Chwefror 2021 138.9
Mawrth 2021 140.1
Ebrill 2021 139.0
Mai 2021 139.6
Mehefin 2021 143.4
Gorffennaf 2021 142.8
Awst 2021 143.0
Medi 2021 141.9
Hydref 2021 143.9

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Leeds dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Leeds dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Leeds dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Leeds dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Leeds dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Leeds dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Leeds dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Leeds dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Leeds dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Leeds dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Leeds dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Leeds dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Leeds dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Leeds dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Leeds dangos