Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 249121.0
Ebrill 2020 246424.0
Mai 2020 247499.0
Mehefin 2020 250739.0
Gorffennaf 2020 253226.0
Awst 2020 255802.0
Medi 2020 258155.0
Hydref 2020 259885.0
Tachwedd 2020 262893.0
Rhagfyr 2020 265600.0
Ionawr 2021 265629.0
Chwefror 2021 267612.0
Mawrth 2021 270657.0
Ebrill 2021 268093.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 2.5
Ebrill 2020 0.7
Mai 2020 1.0
Mehefin 2020 2.0
Gorffennaf 2020 1.9
Awst 2020 2.6
Medi 2020 3.4
Hydref 2020 4.4
Tachwedd 2020 6.1
Rhagfyr 2020 7.1
Ionawr 2021 7.2
Chwefror 2021 8.5
Mawrth 2021 8.6
Ebrill 2021 8.8

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 1.0
Ebrill 2020 -1.1
Mai 2020 0.4
Mehefin 2020 1.3
Gorffennaf 2020 1.0
Awst 2020 1.0
Medi 2020 0.9
Hydref 2020 0.7
Tachwedd 2020 1.2
Rhagfyr 2020 1.0
Ionawr 2021 0.0
Chwefror 2021 0.8
Mawrth 2021 1.1
Ebrill 2021 -1.0

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Lloegr cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Mawrth 2020 122.8
Ebrill 2020 121.5
Mai 2020 122.0
Mehefin 2020 123.6
Gorffennaf 2020 124.8
Awst 2020 126.1
Medi 2020 127.3
Hydref 2020 128.1
Tachwedd 2020 129.6
Rhagfyr 2020 130.9
Ionawr 2021 130.9
Chwefror 2021 131.9
Mawrth 2021 133.4
Ebrill 2021 132.2

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Lloegr dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Lloegr dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Lloegr dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Lloegr dangos