Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Harrow cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 447369.0
Chwefror 2020 450310.0
Mawrth 2020 450637.0
Ebrill 2020 453073.0
Mai 2020 450447.0
Mehefin 2020 447250.0
Gorffennaf 2020 452451.0
Awst 2020 456652.0
Medi 2020 461021.0
Hydref 2020 460240.0
Tachwedd 2020 464760.0
Rhagfyr 2020 470542.0
Ionawr 2021 474490.0
Chwefror 2021 481157.0
Mawrth 2021 485776.0
Ebrill 2021 489447.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Harrow cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 -1.3
Chwefror 2020 -0.9
Mawrth 2020 1.2
Ebrill 2020 1.5
Mai 2020 1.5
Mehefin 2020 -0.2
Gorffennaf 2020 1.4
Awst 2020 1.6
Medi 2020 1.8
Hydref 2020 1.4
Tachwedd 2020 3.1
Rhagfyr 2020 5.2
Ionawr 2021 6.1
Chwefror 2021 6.8
Mawrth 2021 7.8
Ebrill 2021 8.0

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Harrow cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 0.0
Chwefror 2020 0.7
Mawrth 2020 0.1
Ebrill 2020 0.5
Mai 2020 -0.6
Mehefin 2020 -0.7
Gorffennaf 2020 1.2
Awst 2020 0.9
Medi 2020 1.0
Hydref 2020 -0.2
Tachwedd 2020 1.0
Rhagfyr 2020 1.2
Ionawr 2021 0.8
Chwefror 2021 1.4
Mawrth 2021 1.0
Ebrill 2021 0.8

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Harrow cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Ionawr 2020 114.5
Chwefror 2020 115.3
Mawrth 2020 115.3
Ebrill 2020 116.0
Mai 2020 115.3
Mehefin 2020 114.5
Gorffennaf 2020 115.8
Awst 2020 116.9
Medi 2020 118.0
Hydref 2020 117.8
Tachwedd 2020 119.0
Rhagfyr 2020 120.4
Ionawr 2021 121.4
Chwefror 2021 123.2
Mawrth 2021 124.3
Ebrill 2021 125.3

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Harrow dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Harrow dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Harrow dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Harrow dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Harrow dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Harrow dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Harrow dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Harrow dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Harrow dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Harrow dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Harrow dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Harrow dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Harrow dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Harrow dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Harrow dangos