Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Guildford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Rhagfyr 2019 445400.0
Ionawr 2020 448661.0
Chwefror 2020 447296.0
Mawrth 2020 446550.0
Ebrill 2020 456453.0
Mai 2020 454859.0
Mehefin 2020 447682.0
Gorffennaf 2020 436641.0
Awst 2020 444970.0
Medi 2020 457868.0
Hydref 2020 461385.0
Tachwedd 2020 466186.0
Rhagfyr 2020 469325.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Guildford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Rhagfyr 2019 1.5
Ionawr 2020 0.1
Chwefror 2020 -0.1
Mawrth 2020 -1.1
Ebrill 2020 3.4
Mai 2020 4.1
Mehefin 2020 2.3
Gorffennaf 2020 -1.8
Awst 2020 -0.5
Medi 2020 1.6
Hydref 2020 3.9
Tachwedd 2020 4.5
Rhagfyr 2020 5.4

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Guildford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Rhagfyr 2019 -0.2
Ionawr 2020 0.7
Chwefror 2020 -0.3
Mawrth 2020 -0.2
Ebrill 2020 2.2
Mai 2020 -0.4
Mehefin 2020 -1.6
Gorffennaf 2020 -2.5
Awst 2020 1.9
Medi 2020 2.9
Hydref 2020 0.8
Tachwedd 2020 1.0
Rhagfyr 2020 0.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Guildford cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Rhagfyr 2019 118.5
Ionawr 2020 119.3
Chwefror 2020 119.0
Mawrth 2020 118.8
Ebrill 2020 121.4
Mai 2020 121.0
Mehefin 2020 119.1
Gorffennaf 2020 116.1
Awst 2020 118.4
Medi 2020 121.8
Hydref 2020 122.7
Tachwedd 2020 124.0
Rhagfyr 2020 124.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Guildford dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Guildford dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Guildford dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Guildford dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Guildford dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Guildford dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Guildford dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Guildford dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Guildford dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Guildford dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Guildford dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Guildford dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Guildford dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Guildford dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Guildford dangos