Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yn Ne Lakeland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 238899.0
Medi 2019 241371.0
Hydref 2019 241459.0
Tachwedd 2019 244238.0
Rhagfyr 2019 238121.0
Ionawr 2020 243857.0
Chwefror 2020 240059.0
Mawrth 2020 245900.0
Ebrill 2020 237548.0
Mai 2020 236503.0
Mehefin 2020 234033.0
Gorffennaf 2020 236499.0
Awst 2020 242981.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yn Ne Lakeland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 4.2
Medi 2019 3.7
Hydref 2019 4.6
Tachwedd 2019 5.7
Rhagfyr 2019 4.3
Ionawr 2020 7.1
Chwefror 2020 3.4
Mawrth 2020 4.6
Ebrill 2020 -0.7
Mai 2020 -1.3
Mehefin 2020 -3.0
Gorffennaf 2020 -2.2
Awst 2020 1.7

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yn Ne Lakeland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 -1.2
Medi 2019 1.0
Hydref 2019 0.0
Tachwedd 2019 1.2
Rhagfyr 2019 -2.5
Ionawr 2020 2.4
Chwefror 2020 -1.6
Mawrth 2020 2.4
Ebrill 2020 -3.4
Mai 2020 -0.4
Mehefin 2020 -1.0
Gorffennaf 2020 1.0
Awst 2020 2.7

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yn Ne Lakeland cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 112.8
Medi 2019 114.0
Hydref 2019 114.0
Tachwedd 2019 115.4
Rhagfyr 2019 112.5
Ionawr 2020 115.2
Chwefror 2020 113.4
Mawrth 2020 116.2
Ebrill 2020 112.2
Mai 2020 111.7
Mehefin 2020 110.5
Gorffennaf 2020 111.7
Awst 2020 114.8

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yn Ne Lakeland dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yn Ne Lakeland dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yn Ne Lakeland dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yn Ne Lakeland dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yn Ne Lakeland dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yn Ne Lakeland dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yn Ne Lakeland dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yn Ne Lakeland dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yn Ne Lakeland dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yn Ne Lakeland dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yn Ne Lakeland dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yn Ne Lakeland dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yn Ne Lakeland dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yn Ne Lakeland dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yn Ne Lakeland dangos