Cysylltau cyflym: yn ôl math o eiddo yn ôl statws y prynwr yn ôl statws cyllido yn ôl statws yr eiddo

Ystadegau Prisiau Tai

Math o eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol ar gyfer pob math o eiddo neu ganolbwyntio ar un penodol.

Pris cyfartalog yn ôl math o eiddo yng Ngwlad Yr Haf cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 237452.0
Medi 2019 238186.0
Hydref 2019 237963.0
Tachwedd 2019 237172.0
Rhagfyr 2019 236223.0
Ionawr 2020 237321.0
Chwefror 2020 237042.0
Mawrth 2020 237387.0
Ebrill 2020 235593.0
Mai 2020 235183.0
Mehefin 2020 235428.0
Gorffennaf 2020 237934.0
Awst 2020 239969.0

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl math o eiddo yng Ngwlad Yr Haf cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 1.3
Medi 2019 1.2
Hydref 2019 1.0
Tachwedd 2019 0.9
Rhagfyr 2019 0.4
Ionawr 2020 1.5
Chwefror 2020 1.5
Mawrth 2020 2.8
Ebrill 2020 1.8
Mai 2020 2.0
Mehefin 2020 0.9
Gorffennaf 2020 1.3
Awst 2020 1.1

Newid canrannol (misol) yn ôl math o eiddo yng Ngwlad Yr Haf cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 1.1
Medi 2019 0.3
Hydref 2019 -0.1
Tachwedd 2019 -0.3
Rhagfyr 2019 -0.4
Ionawr 2020 0.5
Chwefror 2020 -0.1
Mawrth 2020 0.2
Ebrill 2020 -0.8
Mai 2020 -0.2
Mehefin 2020 0.1
Gorffennaf 2020 1.1
Awst 2020 0.9

Mynegai prisiau tai yn ôl math o eiddo yng Ngwlad Yr Haf cuddio

Dyddiad Pob math o eiddo
Awst 2019 122.8
Medi 2019 123.2
Hydref 2019 123.0
Tachwedd 2019 122.6
Rhagfyr 2019 122.2
Ionawr 2020 122.7
Chwefror 2020 122.6
Mawrth 2020 122.8
Ebrill 2020 121.8
Mai 2020 121.6
Mehefin 2020 121.7
Gorffennaf 2020 123.0
Awst 2020 124.1

Nifer y gwerthiannau yn ôl math o eiddo yng Ngwlad Yr Haf dangos

Statws y prynwr

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol yn ôl y math o brynwr e.e. Prynwr am y Tro Cyntaf neu Gyn Berchen-Feddiannydd

Pris cyfartalog yn ôl statws y prynwr yng Ngwlad Yr Haf dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws y prynwr yng Ngwlad Yr Haf dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws y prynwr yng Ngwlad Yr Haf dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws y prynwr yng Ngwlad Yr Haf dangos

Statws cyllido

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido, e.e. Arian Parod/Morgais

Pris cyfartalog yn ôl statws cyllido yng Ngwlad Yr Haf dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws cyllido yng Ngwlad Yr Haf dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws cyllido yng Ngwlad Yr Haf dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws cyllido yng Ngwlad Yr Haf dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws cyllido yng Ngwlad Yr Haf dangos

Statws yr eiddo

Tracio’r mynegai, pris cyfartalog a’r newid misol a blynyddol a nifer y gwerthiannau yn ôl cyllido yn ôl statws yr eiddo, e.e. Newydd/Presennol

Pris cyfartalog yn ôl statws yr eiddo yng Ngwlad Yr Haf dangos

Newid canrannol (blynyddol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngwlad Yr Haf dangos

Newid canrannol (misol) yn ôl statws yr eiddo yng Ngwlad Yr Haf dangos

Mynegai prisiau tai yn ôl statws yr eiddo yng Ngwlad Yr Haf dangos

Nifer y gwerthiannau yn ôl statws yr eiddo yng Ngwlad Yr Haf dangos